Västtrafik

Vi har genom vårt tidigare långa samarbete med Västtrafik levererat ca 1 500 väderskydd, i olika designlines. Främst i modelleran Upstate, UpTown och City 90 Elegant, men även ett antal större City 90 T-Piazzatak.