Sök

Klicka

Vi avser uppgradera vårt IT system under v.37. Detta kan innebära att vårt affärsystem kan skapa en del fördröjningar samt att vår mail kan påverkas. Vi hoppas på Ert överseende med detta. Detta meddelande kommer att ligga kvar så länge som vi bedömer att det behövs innan vi är tillbaka till “normalt”

TSD-anpassning

EU har tagit fram s.k. TSD:er för hur järnvägssystemet skall utformas för att kunna användas av

resenärer med funktionsnedsättningar (Tekniska Specifikationer för Driftskompabiliteten avseende funktionshindrade i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg).

 

Ovan innebär att det ibland efterfrågas att produkter, t ex väderskydd, bänkar, lutningsbrädor

etc i dessa miljöer skall TSD-anpassas.Team Tejbrant har vid ett antal tillfällen tillgodosett dessa krav vid leveranser tack vare vår flexibilitet i kombination med "Inhouse Design & Construction".

Ring oss:

+46 8-505 230 00

Kontakta oss