TSD-anpassning

EU har tagit fram s.k. TSD:er för hur järnvägssystemet skall utformas för att kunna användas av

resenärer med funktionsnedsättningar (Tekniska Specifikationer för Driftskompabiliteten avseende funktionshindrade i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg).

 

Ovan innebär att det ibland efterfrågas att produkter, t ex väderskydd, bänkar, lutningsbrädor

etc i dessa miljöer skall TSD-anpassas.Team Tejbrant har vid ett antal tillfällen tillgodosett dessa krav vid leveranser tack vare vår flexibilitet i kombination med "Inhouse Design & Construction".