Sedumtak

Sedumtak

Varianter

Inspirationsbilder

  • Läggning av sedum
  • Sedum på pall inför läggning på tak
  • Sedumtak
  • Färdiglagt sedumtak