Team Tejbrant deltar i projekt för en trygg kollektivtrafik

Under de närmaste åren kommer det göras stora satsningar på svensk kollektivtrafik. I dagsläget är det många som väljer bort allmänna kommunikationer p.g.a. att de inte känner sig trygga. Vad krävs för att garantera alla resenärers säkerhet och trygghet vid resor i kollektivtrafiken? Vilken roll spelar den snabba digitala och tekniska utvecklingen i detta arbete?

Dessa frågor stod i fokus under gårdagens seminarium, där Teleste i samarbete med oss på Team Tejbrant, Fältcom och Philips belyste digitaliseringens roll i en trygg kollektivtrafik. 

På plats var inbjudna representanter från teknikbranschen, myndighets- och politikersvergie. I anslutning till seminariet presenterades även en utställning med de senaste tekniska innovationerna, med inriktning på att skapa trygghet i kollektivtrafiken. Bland annat visades på en digitaliserad hållplats med inbyggd CCTV och med ett flertal resenärstjänser, såsom personligt larm.