2017

 • Team Tejbrant deltar i projekt för en trygg kollektivtrafik

  Under de närmaste åren kommer det göras stora satsningar på svensk kollektivtrafik. I dagsläget är det många som väljer bort allmänna kommunikationer p.g.a. att de inte känner sig trygga. Vad krävs för att garantera alla resenärers säkerhet och trygghet vid resor i kollektivtrafiken? Vilken roll spelar den snabba digitala och tekniska utvecklingen i detta arbete?

 • Hultsfreds första laddstation invigd!

  Vi har under de senaste åren levererat dryga 100-talet laddstationsskydd, främst till Norge. Nu driftar vi för första gången själva en egen laddstolpe,

 • Miljöhuset SHARP

  Vi har precis levererat och monterat ett miljöhus till Klövern AB

 • Mässa Park & Gata

  Vi tackar för en givande och intressant "Park & Gata-mässa" under vecka 9.