Sök

Klicka

Vi avser uppgradera vårt IT system under v.37. Detta kan innebära att vårt affärsystem kan skapa en del fördröjningar samt att vår mail kan påverkas. Vi hoppas på Ert överseende med detta. Detta meddelande kommer att ligga kvar så länge som vi bedömer att det behövs innan vi är tillbaka till “normalt”

Sedumtak - för hållbart byggande

Dessa sedumtak är både både grönt vackra och ger en mängd miljöfördelar.

De energieffektiva gröna växterna på taket tar upp och binder både koldioxid och övriga luftföroreningar. De fördröjer även dagvattenavrinningen, vilket minskar risken för översvämning vid skyfall. Sedumtak är dessutom, förutom det estetiska värdet, i princip underhållsfritt. I april nästa år förses våra första tak med sedumbeläggning, på två väderskydd Favorit i Linköping.

Ring oss:

+46 8-505 230 00

Kontakta oss