Palette Plaza

Det specialdesignade och specialproducerade cykeltaket Palette Plaza är monterat och invigt!

Västerås har tidigare inte haft något cykeltak i innerstaden. Vid första tanke var Favorit Plaza aktuellt, men sedan utformades i samarbete mellan oss och stadsarkitekten, denna nya design med ellipsformade tak och nu står Västerås första cykeltak precis färdigt på Norra Källgatan.