SL bygger nya perronger med hjälp av Skanska

till Spårväg Citys stationer ute på Djurgården i Stockholm. Team Tejbrant har till dessa stationer levererat och monterat väderskydd, glasade räcken, bänkar och informationstavlor.