Team Tejbrant färdigställer projekt "Visby Hamn"

Under juni månad kommer Visby hamn att "invigas". Team Tejbrant har haft äran att leverera ett flertal produkter, "Piazza"