En ny kollektivtrafikterminal i Angered är färdigställd

Team Tejbrant har i gott samarbete med Skanska Sverige AB färdigställt en ny kollektivtrafikterminal i Angered för Trafikkontorets räkning.

För Team Tejbrants del har det inneburit leverans och montage av 6 st perrongtak modell City 90 T-Piazza som vardera mäter ca 36x3,2 m vidare har det skett leverans och montage av bänkar, cykelpollare, informationstavlor mm. Självklart så levererades perrongtaken med LED-belysning.