UK Light, England

Sedan 2017 har Team Tejbrant levererat ett 200-tal väderskydd till England, de flesta är så kallade UK Light-skydd och finns till största del runt om i grevskapet Surrey i sydöstra England. Dessa skydd är framtagna för just den engelska marknaden och alla är utrustade med mittspröjs för delade väggpaneler, många med högre stolpar och längre tak och oftast med aluminiumplåt i takelementet, i stället för den hos oss vanligare polykarbonaten.

Vi har även levererat omkring 20 st galgskydd i samma modell som UK Light.