Edgy Green, England

Dessa väderskydd i modell Edgy är försedda med sedumtak och vi har fått leverera ett 10-tal av denna modell. Själva sedum-mattorna är inköpta i England, eftersom artsammansättningen i dessa mattor varierar beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck och nederbörd.

Relaterade produkter