Produktionsanläggning

I Hultsfred ligger Team Tejbrants produktionsanläggning där huvuddelen av koncernens produktion sker.

Verksamheten bedrivs i egna lokaler där både administration, produktion och lager inryms.

Här återfinns också koncernens egna designteam samt också en utställningspark där en stor del av produkterna återfinns.