Verksamhetspolicy

Vi ska utveckla och med det förbättra alla processer i företaget, för att uppfylla de krav som kunder och intressenter ställer på både våra produkter och verksamhet.

Vi ska för att vara ett attraktivt bolag följa relevant miljölagstiftning och arbetsmiljölag. Vi ska ständigt arbeta med förbättringar i arbetsmiljön i enlighet med kraven i ISO 45001, samt tillse att verksamheten ger upphov till både yttre och inre minskad miljöpåverkan.

Vi uppnår detta genom att våra medarbetare kompetensutvecklas, samt erhåller kontinuerlig och relevant information av ledningen.