Kvalitetspolicy

Våra kunder skall erhålla en produkt som motsvarar deras förväntningar, och som överensstämmer med uppgjorda leveransavtal vad gäller översända orderbekräftelser, produktkvalitet, design, pris och leveransvillkor.

Våra produkter och vår produktion skall garantera en trygghet för våra kunder som leder till goda långsiktiga relationer och ett ständigt ökat förtroende för vårt företag och vår kompetens.

Produktionsutveckling skall ske utifrån gällande normer och säkerhetsföreskrifter, i ett nära och kreativt samarbete med kunder och leverantörer.