Team Tejbrant avyttrar Swedsign till AXRU

Team Tejbrant avyttrar Swedsign till AXRU

Team Tejbrant är en av Europas ledande tillverkare av utemöbler och belysta reklambärare. Bolaget levererar hållplatsutrustning, väderskydd, kundvagnsgarage, rökskydd, ljusvitriner, cykelparkeringslösningar m.m till kommuner, trafikbolag, reklambolag och enskilda företag runt om i Europa.

SWEDSIGN utvecklar, producerar och säljer flexibla skyltsystem för inom- och utomhusmiljöer. Vi erbjuder allt från idé och skissförslag till monterade skyltar och entrétak. Till detta skall även läggas fastighetsprodukter i form av postboxar, entrétavlor, mm.

AXRU investerar i sunda affärsidéer med god framtidspotential. I många avseenden är vi en blandning av ett stort företag, vi har styrkan och strukturen i kombination med entreprenörsanda och närheten till beslut. Med stor respekt för alla aktörer kan vi bidra med kapital, kunnande och personalresurser. Genom ett aktivt ägarskap agerar vi långsiktigt för att bygga tillväxt och lönsamhet.

Vi har insett att Swedsign AB kommer att utvecklas bättre med en annan ägare än Team Tejbrant. Att vi då har funnit AXRU gör oss övertygade om att denna miljö är betydligt bättre för Swedsigns fortsatta utveckling säger Per Saveborn, arbetande styrelseordförande hos Team Tejbrant.

Att förvärva Swedsign kommer att tillföra ett spännande produktsortiment samt med en produktionskapacitet vilket är strategiskt välkommet i vår koncern säger Stefan Emericks, VD för AXRU.

Affären kommer att vara avslutad under Maj 2022.

Frågor/kommentarer kan ställas till Per Saveborn, arbetande styrelseordförande Team Tejbrant AB, 070 546 7259 samt Stefan Emericks, VD i AXRU AB, 070 372 49 53.