Ses vi på Cykelkonferensen?

Årets stora mötesplats för dig som arbetar med cykel- och mobilitetsfrågor i kommun, region, stat eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering.

Cykelkonferensen arrangerad av SKR och Trafikverket kommer i år att hållas i Värnamo den 24-25 augusti. För frågor kring anmälan mejla konferens@skr.se

Väl mött i Monter 12