Team Tejbrant AB förvärvar delar av Lagerholm AB

Denna valideringsstolpe är en av de produkter Team Tejbrant lägger till i sin produktportfölj i och med förvärvet.

Lagerholm AB är en Nordens leverantörer inom ”skylt- och exponeringsbehov” med kunder som Storstockholms lokaltrafik, Clear Channel, Swedavia m.fl. Bolaget är ett familjeföretag i tredje generationen med mer än 50 års samlad branscherfarenhet.

Team Tejbrant AB är en av Europas ledande tillverkare av utemöbler och belysta reklambärare. Bolaget levererar hållplatsutrustning, väderskydd, kundvagnsgarage, rökskydd, ljusvitriner, cykelparkeringslösningar m.m. till kommuner, trafikbolag, reklambolag och enskilda företag runt om i Europa. Team Tejbrant har funnits på marknaden sedan 1982.

”Vi ser detta som ett strategiskt förvärv då Lagerholms produkter och know how väl faller in som ett komplement till Team Tejbrants produktsortiment” säger Per Saveborn, arbetande styrelseordförande hos Team Tejbrant AB.

”Nu när vi beslutat oss för att avveckla vår verksamhet känns det bra att kunna avyttra delar till Team Tejbrant för att säkerställ att våra kunder, som i de flesta fall även är Team Tejbrants kunder, kan fortsätta att beställa produkter” säger Arne Lagerholm, delägare i Lagerholm AB.

Affären kommer att vara avslutad under november 2021.

Frågor och kommentarer kan ställas till Per Saveborn, arbetande styrelseordförande Team Tejbrant AB, 070 546 7259 samt till Arne Lagerholm, delägare i Lagerholm AB, 070 993 1754.