Sköna gröna cykeltak

3 stycken stora tak samt ett antal mindre enkeltak är under hösten levererade och monterade i Roslags Näsby, Täby kommun. Cykeltaken är i modell Favorit G2, och samtliga är försedda med sedummattor. 

De energieffektiva gröna växterna på taket tar upp och binder både CO2 och övriga luftföroreningar. De fördröjer och minskar även dagvattenavrinningen upp till 50 %, vilket minskar risken för översvämning vid skyfall. Sedumtak är dessutom, förutom det estetiska värdet, i princip underhållsfritt.