Med anledning av dagens situation

Till våra kunder, partners och övriga i vårt nätverk.

I Team Tejbrant koncernen arbetar vi på som vanligt men följer givetvis de direktiv som våra myndigheter ålägger oss och vidtar de åtgärder som eventuellt kan behövas. Vår verksamhet pågår i stort som vanligt. Vi följer naturligtvis utvecklingen löpande och är beredda att vidta de åtgärder som kan krävas.

Vi kommer självklart att göra allt vi kan för att våra kunder och övrig omgivning inte skall påverkas nämnvärt av uppkommen situation. Skulle det trots detta uppkomma problem av väsentlig art kommer vi att kommunicera detta via web, alternativt mail eller telefon.